1994

Styczeń nr 1, 1994 (31)

W NUMERZE:  „Przed czasem i tak boleśnie” Projekt budżetu na 1994 r.  Gminny program przeciwdziałania bezrobociu 720-lecie Pelplina Sport Krzyżówka