Styczeń nr 1, 1994 (31)

W NUMERZE: 

  • „Przed czasem i tak boleśnie”
  • Projekt budżetu na 1994 r. 
  • Gminny program przeciwdziałania bezrobociu
  • 720-lecie Pelplina
  • Sport
  • Krzyżówka