Październik nr 10, 2009 (219)

W NUMERZE:

 • 20. rocznica powstania Komitetu Obywatelskiego
 • Wyniki konkursu „Piękna wieś”
 • 70. rocznica modu w Woli
 • Pieniądze do wzięcia
 • Pelplinianie w Irlandii
 • Noc w bibliotece
 • Reklamy
 • Rok z papieżem
 • Sylwetki pelplińskich włodarzy
 • Z policyjnego notatnika
  Kronika policyjna
 • SP Rudno
 • Sport
 • Krzyżówka
 • Małżeńskie jubileusze