Październik nr 10, 2015 (291)

W NUMERZE:

 • Sokolnicy, myśliwi i leśnicy
 • Jubileuszowa edycja stypendiów Ornassów
 • Gala Edukacyjna
 • Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej
 • Jubileusz 50-lecia działalności pelplińskiej
 • Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Podpisanie porozumień Pelplińskiej Karty Dużej Rodziny
 • Zapowiedzi wydarzeń
 • Podziękowania
 • Druga przychodnia w Pelplinie
 • Sadzili drzewka
 • USC i krzyżówka
 • Krajowa Odznaka Jakości eTwinning dla LO
 • Terminarz rozgrywek sportowych
 • Reklama
 • Niecodzienne warsztaty w pelplińskim ZSP
 • Poeci z Kociewia w Pelplinie
 • XII Gminny Konkurs Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu
 • Pasowanie na ucznia
 • Występ chóru z Odessy „Polska Nuta”
 • Bitwę miast wygrał Pelplin
 • Inauguracja roku akademickiego Pelplińskiego UTW
 • Spotkania autorskie
 • Zaproszenie