sierpień 1991, nr 2

W NUMERZE:

  • Budżet Gminy zagrożony
  • Wodociągi wiejskie w prywatnych rękach
  • Zarząd odrzuca wniosek Komisji mieszkaniowej
  • Co z oczyszczalnią ścieków