Sierpień nr 8, 2000 (109)

W NUMERZE:

  • Seniorzy w Brodach
  • Collegium Marianum
  • Festyny
  • Dni Pelplina 2000
  • Dzieci z Bawarii w Pelplinie
  • 600 rocznica urodzin Jana Gutenberga