styczeń 1992, nr 7

W NUMERZE:

  • Prowizorium budżetowe uchwalone
  • Kalendarz Informatora 
  • Rocznica powrotu Pelplina do Polski
  • Sport
  • Plan imprez na ferie zimowe i nie tylko