Styczeń nr 1, 1996 (54)

W NUMERZE:

  • Zmarł pierwszy burmistrz Miasta i Gminy III RP
  • Ks. Bp Jan Bernard Szlaga spotkał się z radnymi
  • Wywiad z burmistrzem A. Stanuchem
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu zagrała
  • Krzyżówka i sport