Styczeń nr 1, 2009 (210)

W NUMERZE:

 • Mestwiny za 2008 rok
 • Walne zgromadzenie członków SGPnRBA A-1
 • Wektor 2008 dla Pelplina
 • Rok z papieżem Janem Pawłem II
 • Pelplińscy licealiści w Warszawie
 • Jakość wody
 • Zajazd „Solecki” zmienia oblicze
 • 1% podatku
 • Gminne spotkanie opłatkowe
 • Program imprez 2009
 • IV Edycja Stypendiów 
 • Sylwetki Pelplińskich Włodarzy
 • Spotkanie Wigilijne i noworoczne
 • SP Rudno
 • SP Kulice
 • Sport
 • Krzyżówka