W NUMERZE:

 • Szansa na renowację pelplińskiej bazyliki
 • Delegacja z Łotwy w Pelplinie
 • 77. rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Krajowa inauguracja roku szkolnego w Rudnie
 • Dożynki Gminne 2016
 • XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie
 • Wynik XXII Biegu Cysterskiego 2016
 • Projekt „Równać Szanse” dobiegł końca
 • Zajęcia artystyczne z ośrodkiem kultury
 • Nie tylko Toskania
 • USC i krzyżówka
 • Koncert muzyki organowej w katedrze
 • Kącik poetycki
 • I Pelpliński Maraton Rowerowy MTB
 • Stypendia Ornassów rozdanie
 • Jubileusz Collegium Marianum
 • Pelplińskie Centrum Zdrowia
 • Z ekologią na jarmarku
 • Szaradziarskie mistrzostwa Pelplina
 • Motocross Rajkowy 2016
 • Biblioteka
 • Narodowe Czytanie 2016
 • Reklama