Listopad nr 10, 1994 (40)

W  NUMERZE:

  • Obchody Święta Niepodległości
  • Już wkrótce usłyszymy radio „GŁOS”
  • XV Spotkania Pelplińskie
  • XX-lecie istnienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  • Samorządność po szwedzku
  • Sport i Krzyżówka