Październik nr 9, 1994 (39)

W NUMERZE:

  • Wywiad z z-cą burmistrza
  • Dlaczego ustąpił Dyrektor Zawrot
  • Zdrowie dziecka
  • Spotkanie seniorów
  • Hyde Park nad Wierzycą
  • Sport i Krzyżówka